inimini plat

Timmermannsweg 74  -  5813 AP Ysselsteyn  -  06-81737650  -  info@gastouderbureauinimini.nl

Bemiddelingsprocedure

Selectie gastouder

Eisen aan een gastouder

 • De gastouder beschikt over een diploma mbo-2 Helpende (Zorg en ) Welzijn, of een daaraan gelijkgesteld diploma, of het certificaat goed gastouderschap.
 • De gastouder beschikt over een door de minister aangewezen EHBO-certificaat gericht op kinderen.
 • De gastouder heeft een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • De gastouder spreekt Nederlands.
 • De gastouder is 18 jaar of ouder en woont niet op hetzelfde adres als de ouders van de kinderen die de gastouder opvangt.
 • De eigen kinderen van de gastouder staan niet onder toezicht.
 • De gastouder is telefonisch bereikbaar tijdens de opvang.
 • De gastouder kent de inhoud van het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau en handelt hiernaar.
 • De gastouder kent de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid en het protocol kindermishandeling en handelt ernaar.
 • De gastouder ontvangt betalingen van de ouders enkel via het gastouderbureau.

bemiddelingsprocedure

Het gastouderbureau selecteert gastouders onder andere aan de hand van hun ervaring, leefstijl en motivatie. Een gastouder die bij ons gastouderbureau ingeschreven wordt moet altijd een bewijs van goed gedrag inleveren. Ook dienen huisgenoten van de gastouder boven de 18 jaar een bewijs van goed gedrag in te leveren bij het gastouderbureau.

Daarnaast zal aan de hand van een aantal punten een zo goed mogelijk beeld van de gastouder verkregen worden. Hierbij wordt onder andere gelet op de volgende criteria:

 • gaat graag met kinderen om
 • heeft een leeftijd van minimaal 18 jaar
 • heeft een goede gezondheid
 • bezit geestelijke evenwichtigheid
 • heeft een open en flexibele instelling
 • heeft verantwoordelijkheidsgevoel
 • is in staat tot het bieden van continuïteit en stabiliteit
 • kan warmte en geborgenheid geven aan het gastkind
 • is in staat tot het stimuleren van een kind in zijn of haar eigen ontwikkeling
 • heeft ervaring in het omgaan met kinderen
 • heeft aandacht voor en inzicht in de eigen individualiteit van het gastkind
 • staat positief ten opzichte van de opvang van kinderen door anderen dan de eigen ouders.
 • Zorg dragen voor een bepaalde structuur en regelmaat (vast dagritme hanteren, vooral voor baby's belangrijk).

Intakegesprek gastouder

Na aanmelding bij het gastouderbureau wordt er contact opgenomen. Voor inschrijving bij het gastouderbureau wordt er een afspraak gemaakt voor een intake gesprek. In dit gesprek wordt er een beeld gevormd van de persoon en zijn/haar inzichten in het werk als gastouder er word een vragen formulier doorgenomen waaruit blijkt of de gastouder voldoende kwaliteiten bezit om via het gastouderbureau aan het werk te gaan. Wanneer beide partijen een positief beeld hebben kan de gastouder ingeschreven worden bij het gastouderbureau.

Kennismaking Ouder

Wanneer een ouder op zoek is naar een goede opvang voor hun kindje dan kan het aanmeldformulier ingevuld worden(geheel vrijblijvend zonder verplichtingen). Het gastouderbureau neemt dan contact met de ouder op.

Heeft de ouder interesse in de diensten van het gastouderbureau dan wordt er een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek met bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau.

Tijdens dit gesprek wordt de werkwijze van het bureau uitgelegd.

Ook worden de wensen van de ouders besproken en wordt er gekeken of er mogelijkheden zijn voor een goede opvang. En wordt als dit gewenst is de ouder ingeschreven bij het gastouderbureau.

Er word dan gekeken of er een geschikte gastouder voor het gezin is.

Kennismakingsgesprek ouder gastouder

Dit gesprek is bedoeld om het vraag- en gastgezin met elkaar kennis te laten maken. In principe is er geen bemiddelingsmedewerker aanwezig. Wanneer beide partijen dit graag willen, kan er een gezamenlijke afspraak gemaakt worden waarbij de bemiddelingsmedewerker wel aanwezig is. In dit gesprek komen punten aan de orde die belangrijk zijn voor de opvang van het kind. En kunnen beide een keuze maken of het wel of geen geschikte opvang voor hen kan zijn.

Koppelingsgesprek ouder gastouder gastouderbureau

Wanneer zowel het vraaggezin als het gastgezin positief staan tegenover een bemiddeling, zal het gastouderbureau een afspraak maken voor een koppelingsgesprek. Dit gesprek vindt met alle drie de partijen plaats op de opvanglocatie. In dit gesprek worden de zakelijke punten aan de orde gesteld en de overeenkomsten getekend. De gastouderopvang kan nu van start gaan met de proefperiode van zes weken

Proefperiode

Tijdens de proefperiode neemt de bemiddelingsmedewerker telefonische contact op met de gast- en vraagouders om te horen hoe de proefperiode bevalt en of er mogelijk vragen en/of problemen zijn. Aan het einde van deze periode besluiten de gast- en vraagouders of ze samen door willen gaan met de opvang.

Evaluatie

Minimaal 1 keer per jaar vindt er tussen de vraagouder en bemiddelingsmedewerker een evaluatie gesprek plaats en 2 keer per jaar tussen gastouder en bemiddelingsmedewerker een evaluatiegesprek/huisbezoek.

2 x per jaar worden er evaluatie formulieren door de ouder en gastouder ingevuld deze worden dan doorgenomen tijdens het huisbezoek. Daaruit wordt duidelijk  hoe de opvang verloopt en/of er eventuele knelpunten of onduidelijkheden zijn.

Begeleiding

Het gastouderbureau begeleidt de opvang in de vorm van telefonisch contact en minimaal 2 keer per jaar een huisbezoek aan de gastouder. Het gastouderbureau heeft minimaal 1 keer per jaar contact met de vraagouder.

In deze gesprekken komen de volgende zaken aan de orde:

 • Hoe gaat het met kind in het gastgezin
 • Hoe is de relatie tussen de vraag- en gastouder
 • Zijn de gemaakte afspraken duidelijk
 • Zijn er veranderingen in de gemaakte afspraken
 • Worden de afspraken nagekomen.

Daarnaast wordt er eenmaal per jaar een risico inventarisatie veiligheid en gezondheid in de woning uitgevoerd. Jaarlijkse vindt er ook een herhalingscursus EHBO plaats voor de gastouders.

Ook worden er regelmatig thema avonden verzorgt door het gastouderbureau die een terugkoppeling geven op het pedagogisch beleid van het gastouderbureau.                     

 

 

Onze site maakt gebruik van cookies ten behoeve van bezoekersstatistieken en ons gastouder administratie systeem