inimini plat

Timmermannsweg 74  -  5813 AP Ysselsteyn  -  06-81737650  -  info@gastouderbureauinimini.nl

Inschrijving landelijk register kinderopvang

Inschrijving in het landelijk register kinderopvang

Om als gastouders werkzaam te mogen zijn dient de gastouder ingeschreven te worden in het landelijk register kinderopvang. Wanneer blijkt na de intake dat de gastouder voldoet aan de eisen en van de wet en de verwachtingen van het gastouderbureau dan zal er voor de gastouder een aanvraag gedaan worden tot inschrijving in het landelijk register.

Is de aanvraag volledig, dan geeft de gemeente de GGD opdracht om de aanvraag inhoudelijk te controleren. Daarna voert de GGD een kwalitatief onderzoek op de locatie uit. 

inschrijving lrkInspectie GGD.

In opdracht van de gemeente controleert de GGD:

  • de inhoud van de documenten
  • de opvanglocatie
  • de kwaliteit van de opvang

GGD-inspecteur op bezoek

U krijgt van de GGD vooraf bericht over het moment waarop de inspectie plaatsvindt.

Tijd tot opname in het register.

Binnen tien weken na ontvangst van de aanvraag neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit. Dit besluit baseren ze op het advies van de GGD. Als er gegronde redenen voor zijn, heeft de gemeente de mogelijkheid om deze termijn te verlengen. Dat kan slechts één keer. De gemeente moet dit motiveren en het gastouderbureauhierover informeren. De verlengde termijn moet bovendien zo kort mogelijk zijn.

Hoe weet ik of ik geregistreerd word?

De gemeente stuurt op basis van het advies van de GGD een beschikking naar het gastouderbureau. Het gastouderbureau informeert u schriftelijk over de inhoud van deze beschikking. Is het besluit positief, dan wordt u opgenomen in het Landelijke Register Kinderopvang. U kunt ook zelf in het register zien of u bent ingeschreven.

Wat gebeurt er bij een negatieve beschikking?

Is de beschikking negatief, dan wordt u niet opgenomen in het register. Wanneer u en/of het gastouderbureau het niet eens zijn met de inhoud van de beschikking, kunt u bezwaar aantekenen bij het college van burgemeester en wethouders.

Informatie die staat in Het Landelijk Register Kinderopvang.

  1. het unieke registratienummer van de gastouder;
  2. het opvangadres;
  3. het aantal kindplaatsen;
  4. de datum van registratie;
  5. de naam van het bijhorende gastouderbureau.

Het BSN-nummer staat wel in het register, maar is alleen in te zien door gemeente, GGD en de Belastingdienst.

Waar vind ik Het Landelijk Register Kinderopvang?

Het Landelijk Register Kinderopvang is een openbaar register. Het is te vinden via www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Wijzigingen in Het Landelijk Register Kinderopvang

Als u de opvangsituatie wilt wijzigen, bijvoorbeeld het aantal kindplaatsen, dan moet het gastouderbureau dat melden bij de gemeente waar de opvang plaatsvindt. Als het adres wijzigt waarop u de kinderen opvangt moet er een nieuwe aanvraag ingedient worden zodat de nieuwe locatie opnieuw opgenomen wordt in het Landelijk Register Kinderopvang.

Ouders hebben alleen recht op kinderopvangtoeslag als de gastouder ingeschreven staat in het landelijk register kinderopvang.

Onze site maakt gebruik van cookies ten behoeve van bezoekersstatistieken en ons gastouder administratie systeem