inimini plat

Timmermannsweg 74  -  5813 AP Ysselsteyn  -  06-81737650  -  info@gastouderbureauinimini.nl

De kosten

 

Vanaf €25,- per kind per maand met een maximum van €60,- per gezin per maand.

Ongeacht het aantal kinderen of opvanguren.

De kosten worden opgesplitst in twee delen.betalen

Aan het gastouderbureau

Een deel dat u betaald als ouder is aan het gastouderbureau

 • Dagopvang 0-4 jaar

  1 kind €30,- per maand

  2 kinderen €55,- per maand

  3 of meer kinderen €60,- per maand

  BSO 4-12 jaar

  1 kind €25,- per maand

  2 kinderen €50,- per maand

  3 of meer kinderen €60,- per maand

  Combinatie dagopvang bso binnen het gezin wordt naar rato berekent.

 • Geen inschrijfkosten of bemiddelingskosten

Aan de gastouder

Het andere deel is het uurtarief dat u betaald aan de gastouder. Dit bedrag wordt met de gastouder onderling afgesproken en ligt vaak tussen de €5,50 en €7,00 euro per uur per kind wanneer uw kind in het huis van de gastouder wordt opgevangen. Hier kunnen nog onkosten vergoedingen bijkomen voor eten, drinken en luiers.

Gastouders worden betaald via het gastouderbureau

Alle gastouderbureaus hebben vanaf 2010 de kassiersfunctie. Dit betekent dat alle gastouders  via het gastouderbureau worden betaald. Ouders betalen niet rechtstreeks aan gastouders. Het gastouderbureau houdt een administratie bij van het betalingsverkeer. Hierin staat per ouder en gastouder voor welke kinderen,  hoeveel uur en tegen welk tarief een vergoeding is betaald. De Belastingdienst wil hier inzicht in en kan deze administratie controleren.

Met de ouders wordt in principe een automatische incasso afgesproken. De gastouder ontvangt binnen 5 werkdagen het bedrag op haar rekening.

Onze site maakt gebruik van cookies ten behoeve van bezoekersstatistieken en ons gastouder administratie systeem