inimini plat

Timmermannsweg 74  -  5813 AP Ysselsteyn  -  06-81737650  -  info@gastouderbureauinimini.nl

Service

Wat wordt u geboden als u aansluit bij het gastouderbureau.

Als de opvang geregeld gaat worden via gastouderbureau Inimini bent u verzekert van persoonlijk contact en een goede service. Onderstaande punten geeft u een goed beeld waar de werkzaamheden van het gastouderbureau uit bestaan:

 • servicewerving van gastouders
 • registratie gastouder
 • werving van ouders
 • registratie ouders
 • bemiddelingsgesprekken, urenberekening
 • bemiddeling opvang,
 • passende overeenkomsten
 • persoonlijke begeleiding van de opvang
 • scholing van gastouders
 • kinder ehbo  / herhalings avonden
 • voortgangsgesprekken gastouder
 • 2x per jaar huisbezoeken aan de gastouder
 • minimaal 1 keer per jaar telefonisch overleg ouders
 • evaluatiegesprekken de verslaglegging hiervan
 • jaarlijkse RIE bezoeken bij de opvanglocatie
 • mogelijkheden tot zelfstandig ondernemerschap voor gastouders,
 • adverteren voor gastouders
 • pedagogisch advies en begeleiding
 • de kassiersfunctie, facturering
 • jaaropgaven voor ouder en gastouder
 • her bemiddeling
 • informatie via mailings, de website en overig informatiemateriaal
 • het ontwikkelen van passend beleid
 • het ontwikkelen van het pedagogisch beleid
 • administratie via digitaal systeem
 • een oudercommissie
 • een klachtenregeling
 • contact met gemeente
 • contact met belastingdienst
 • contact met de branche vereniging
 • de GGD inspectie
 • adequaat reageren op situatie die zich onverwachts voor doen

Gastouderbureau Inimini staat voor :

Het bemiddelen en begeleiden van kinderopvang bij gastouders, waarbij wordt uitgegaan van een omgeving waarin:

 • een kind zich prettig voelt, zodat het zich kan ontwikkelen.
 • de gastouder in haar benadering zoveel mogelijk aansluit bij de leeftijd en de ontwikkelingsfase van het kind.
 • de gastouder zorgt dat er voldoende en veilig speelgoed aanwezig is die aansluit bij de ontwikkeling van het kind.
 • de gastouder bewust omgaat met televisie kijken. Dat wil zeggen dat er met mate televisie wordt gekeken en naar programma`s die geschikt zijn voor kinderen.
 • de gastouder het kind op een speelse manier stimuleert tot ontwikkeling op verschillende terreinen. Er worden activiteiten aangeboden die de eigen fantasie en creativiteit van het kind stimuleren en activiteiten waarin het kind zich lichamelijk kan ontplooien. De gastouder fungeert bewust en onbewust als voorbeeld bij de ontwikkeling.
 • het kind niet gedwongen wordt aan de activiteiten mee te doen, zij `hoeven`niet.
 • het kind de gelegenheid krijgt om buiten te spelen en zich motorisch te ontwikkelen.
 • aandacht is voor de gevoelens van het kind.
 • het kind als persoon gerespecteerd wordt.
 • kinderen leren rekening met elkaar te houden.
 • bepaalde regelmaat heerst en waarin binnen bepaalde grenzen vrijheden worden aangeboden.
 • de gastouder zorgt voor veiligheid en hygiëne. Het Gastouderbureau stelt hier eisen aan middels Risico Inventarisatie & Evaluatie.
 • de gastouder probeert met ieder kind een band op te bouwen.
 • kinderen worden gestimuleerd in hun zelfredzaamheid.
Onze site maakt gebruik van cookies ten behoeve van bezoekersstatistieken en ons gastouder administratie systeem